[1]
Adamowicz-Pośpiech, A. 2019. Transfer kulturowy w przekładzie dramatów na scenę. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura. 39 (grudz. 2019), 69-86. DOI:https://doi.org/10.31261/errgo.7647.