[1]
Popczyk-Szczęsna, B. 2019. Dzicy i tropiki, czyli transfer kulturowy w polskich tekstach dla teatru. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura. 39 (grudz. 2019), 115-135. DOI:https://doi.org/10.31261/errgo.7648.