[1]
Figzał-Janikowska, M. 2019. „Przepisywanie” dramatu jako przykład transferu literackich mitów. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura. 39 (grudz. 2019), 25-38. DOI:https://doi.org/10.31261/errgo.7649.