[1]
Sen-Podstawska, S. 2019. Transfer kulturowy w klasycznym tańcu indyjskim odissi w Indiach. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura. 39 (grudz. 2019), 179-199. DOI:https://doi.org/10.31261/errgo.7656.