[1]
Feliszewski, Z. 2019. Transgresje i transpozycje myśli Brechta w sztukach Rolanda Schimmelpfenniga. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura. 39 (grudz. 2019), 87-98. DOI:https://doi.org/10.31261/errgo.7710.