[1]
Errgo, R. 2019. informacje dla autorów. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura. 39 (grudz. 2019), 247-253. DOI:https://doi.org/10.31261/errgo.7827.