[1]
GiebaK. 2020. Fotografia – obraz – tekst. Wizualno-językowe formy obrazowania katastrofy czarnobylskiej. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura. 2, 41 (grudz. 2020), 111-125. DOI:https://doi.org/10.31261/errgo.8014.