[1]
WojewodaM. 2020. Prawda a wiarygodność fotografii – epistemologiczne i etyczne aspekty rozumienia obrazów. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura. 2, 41 (grudz. 2020), 145-160. DOI:https://doi.org/10.31261/errgo.8022.