[1]
SolikR. 2020. Prawda/y (w) fotografii. Od obrazu rzeczywistości do rzeczywistości obrazu. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura. 2, 41 (grudz. 2020), 11-32. DOI:https://doi.org/10.31261/errgo.8026.