[1]
DziewitJ. 2020. Fotograficzny kościół zapośredniczenia. Rozważania o relacji człowieka ze światem. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura. 2, 41 (grudz. 2020), 33-48. DOI:https://doi.org/10.31261/errgo.8205.