(1)
Er(r)goR. Informacje Dla Autorów. errgo 2020, 2, 259-265.