(1)
ŚwierkotM. Ameryka Odkupiona, Czyli Johna Mattesona <i>Miejsce Gorsze Niż Piekło</I&gt;. errgo 2020, 2, 227-232.