(1)
Er(r)goR. Summaries in Polish/Streszczenia W Języku Polskim. errgo 2020, 2, 251- 255.