(1)
Er(r)goR. Streszczenia W Języku Polskim/Summaries in Polish. errgo 2022, 231-234.