(1)
Adamowicz-Pośpiech, A. Transfer Kulturowy W Przekładzie Dramatów Na Scenę. errgo 2019, 69-86.