(1)
Popczyk-Szczęsna, B. Dzicy I Tropiki, Czyli Transfer Kulturowy W Polskich Tekstach Dla Teatru. errgo 2019, 115-135.