(1)
Sen-Podstawska, S. Transfer Kulturowy W Klasycznym Tańcu Indyjskim Odissi W Indiach. errgo 2019, 179-199.