(1)
Feliszewski, Z. Transgresje I Transpozycje Myśli Brechta W Sztukach Rolanda Schimmelpfenniga. errgo 2019, 87-98.