(1)
Errgo, R. Summaries in English/Streszczenia W Języku Angielskim. errgo 2019, 239-243.