(1)
ErrgoR. Informacje Dla Autorów. errgo 2019, 247-253.