(1)
PisarekA. Posmaki Diachronii. Przeszłość I Fotografia Na Podkarpaciu. errgo 2020, 2, 49-65.