(1)
DziewitJ. Fotograficzny Kościół Zapośredniczenia. Rozważania O Relacji Człowieka Ze światem. errgo 2020, 2, 33-48.