(1)
GrądzK. Queerowanie Matrycy: Estetyka Męskiego Ciała W Fotografii Erwina Olafa I Ruvena Afanadora. errgo 2020, 2, 163-173.