(1)
PisarskiM. Poza Teorie Końca: Semiopoetyka Jako Klucz Do Cyfrowego świata. Recenzja <i>Cyfrowej Semiopoetyki</I&gt; Ewy Szczęsnej. errgo 2020, 2, 217-225.