Abrasowicz, G. (2019). Nadbudowa matrycy mitów i ich transformacje na przykładzie najnowszej twórczości chorwackich, czarnogórskich i kosowskich dramatopisarzy oraz realizatorów scenicznych. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (39), 39-58. https://doi.org/10.31261/errgo.7637