Adamowicz-Pośpiech, A. (2019). Transfer kulturowy w przekładzie dramatów na scenę. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (39), 69-86. https://doi.org/10.31261/errgo.7647