Popczyk-Szczęsna, B. (2019). Dzicy i tropiki, czyli transfer kulturowy w polskich tekstach dla teatru. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (39), 115-135. https://doi.org/10.31261/errgo.7648