Figzał-Janikowska, M. (2019). „Przepisywanie” dramatu jako przykład transferu literackich mitów. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (39), 25-38. https://doi.org/10.31261/errgo.7649