Kamińska, A. (2019). „Czy ktoś go widział, kiedy szedł poprzez angielskie piękne wzgórza?”. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (39), 59-68. https://doi.org/10.31261/errgo.7651