Sen-Podstawska, S. (2019). Transfer kulturowy w klasycznym tańcu indyjskim odissi w Indiach. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (39), 179-199. https://doi.org/10.31261/errgo.7656