Feliszewski, Z. (2019). Transgresje i transpozycje myśli Brechta w sztukach Rolanda Schimmelpfenniga. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (39), 87-98. https://doi.org/10.31261/errgo.7710