Errgo, R. (2019). informacje dla autorów. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (39), 247-253. https://doi.org/10.31261/errgo.7827