GiebaK. (2020). Fotografia – obraz – tekst. Wizualno-językowe formy obrazowania katastrofy czarnobylskiej. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, 2(41), 111-125. https://doi.org/10.31261/errgo.8014