WojewodaM. (2020). Prawda a wiarygodność fotografii – epistemologiczne i etyczne aspekty rozumienia obrazów. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, 2(41), 145-160. https://doi.org/10.31261/errgo.8022