ChromikA. (2020). Popioły i zbliżenia. Materialność śladów Zagłady w fotografii. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, 2(41), 81-96. https://doi.org/10.31261/errgo.8086