DziewitJ. (2020). Fotograficzny kościół zapośredniczenia. Rozważania o relacji człowieka ze światem. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, 2(41), 33-48. https://doi.org/10.31261/errgo.8205