GrądzK. (2020). Queerowanie matrycy: estetyka męskiego ciała w fotografii Erwina Olafa i Ruvena Afanadora. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, 2(41), 163-173. https://doi.org/10.31261/errgo.8302