PisarskiM. (2020). Poza teorie końca: semiopoetyka jako klucz do cyfrowego świata. Recenzja <i>Cyfrowej semiopoetyki</i&gt; Ewy Szczęsnej. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, 2(41), 217-225. https://doi.org/10.31261/errgo.9619