ADAMOWICZ-POŚPIECH, A. Transfer kulturowy w przekładzie dramatów na scenę. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, n. 39, p. 69-86, 16 dez. 2019.