POPCZYK-SZCZ─śSNA, B. Dzicy i tropiki, czyli transfer kulturowy w polskich tekstach dla teatru. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, n. 39, p. 115-135, 16 dez. 2019.