ErrgoR. summaries in english/streszczenia w języku angielskim. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, n. 39, p. 239-243, 16 dez. 2019.