ERRGO, R. informacje dla autorów. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, n. 39, p. 247-253, 15 dez. 2019.