GiebaK. Fotografia – obraz – tekst. Wizualno-językowe formy obrazowania katastrofy czarnobylskiej. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, v. 2, n. 41, p. 111-125, 30 dez. 2020.