WojewodaM. Prawda a wiarygodność fotografii – epistemologiczne i etyczne aspekty rozumienia obrazów. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, v. 2, n. 41, p. 145-160, 30 dez. 2020.