PisarskiM. Poza teorie końca: semiopoetyka jako klucz do cyfrowego świata. Recenzja <i>Cyfrowej semiopoetyki</i&gt; Ewy Szczęsnej. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, v. 2, n. 41, p. 217-225, 30 dez. 2020.