Świerkot, Mariola. 2020. „Ameryka Odkupiona, Czyli Johna Mattesona <i>Miejsce Gorsze Niż Piekło</I&gt”;. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura 2 (41), 227-32. https://doi.org/10.31261/errgo.11395.