Pietrzak, Wit. 2018. „Poezja Poczłowiecza: <i>Pokarm Suweren</I&gt; Kacpra Bartczak”a. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, nr 38 (grudzień). https://doi.org/10.31261/ERRGO.2019.38.10.