Sen-Podstawska, Sabina. 2019. Transfer Kulturowy W Klasycznym Tańcu Indyjskim Odissi W Indiach. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, nr 39 (grudzień), 179-99. https://doi.org/10.31261/errgo.7656.