Feliszewski, Zbigniew. 2019. Transgresje I Transpozycje Myśli Brechta W Sztukach Rolanda Schimmelpfenniga. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, nr 39 (grudzień), 87-98. https://doi.org/10.31261/errgo.7710.