Errgo, Redakcja. 2019. Summaries in English/Streszczenia W Języku Angielskim. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, nr 39 (grudzień), 239-43. https://doi.org/10.31261/errgo.7826.